animal - pteromyini :B

posted on 04 Sep 2011 19:02 by bazlismz

 กระรอกบิน (Pteromyini) 


กระรอกบิน 

______มีแผ่นหนังลักษณะคล้ายพังผืดที่บริเวณข้างลำตัวตั้งแต่ขาหน้าถึงขาหลัง สำหรับกางเพื่อร่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยมีหางและกระดูกอ่อนพิเศษที่ยื่นออกมาจากข้อเท้าหน้าเพื่อช่วยในการควบคุมทิศทาง กระรอกบินมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากกระรอกในกลุ่มอื่น คือ หากินในเวลากลางคืน มีดวงตากลมโตสีดำสะท้อนแสงไฟ กระรอกบินจะอาศัยอยู่เฉพาะในป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ อาหารหลัก คือ แมลง หากินหลักอยู่บนต้นไม้ แต่ก็สามารถลงมาหากินบนพื้นดินได้ในบางครั้ง แม้จะได้ชื่อว่า กระรอกบิน แต่แท้ที่จริงแล้วกระรอกบินก็ทำได้เพื่อแค่ร่อน หรือโต้อากาศโดยใช้พังผืดนี้อยู่กลางอากาศได้เพียงสั้น ๆ เท่านั้น โดยการกระโจนจากต้นไม้อีกต้นไปยังอีกต้นหนึ่งเท่านั้น กระรอกบินมีทั้งหมด 44 ชนิด ใน 15 สกุล พบได้ในทวีปอเมริกาเหนือ, ทวีปยุโรปตอนเหนือและทวีปเอเชีย บางชนิดจัดเป็นกระรอกขนาดใหญ่เทียบเท่าพญากระรอก บางชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์

ชนิดของกระรอกบินในประเทศไทย 

 • พญากระรอกบินสีดำ (Aeromys tephomelas)
 • กระรอกบินเท้าขน (Belomys pearsoni)
 • กระรอกบินเล็กเขาสูง (Hylopetes alboniger)
 • กระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei)
 • กระรอกบินแก้มเทา (Hylopetes lepidus)
 • กระรอกบินแก้มสีแดง (Hylopetes spadiceus)
 • พญากระรอกบินหูดำ (Petaurista elegans)
 • พญากระรอกบินหูแดง (Petaurista petaurista)
 • พญากระรอกบินหูดำหางเข้ม (Petaurista philippensis)
 • กระรอกบินจิ๋วท้องขาว (Petinomys setosus)
 • กระรอกบินจิ๋วมลายู (Petinomys vordermanni)
 • กระรอกบินสีเขม่า (Pteromyscus pulverulentus)

ภาพลักษณ์ 

 • มีความยาว 8 – 11.5 นิ้ว และมีหางที่มีขนเป็นพุ่มซึ่งมีความยาว 3 – 4 นิ้ว
 • สีนั้นค่อนข้างแตกต่างกันไปจากสีเทาถึงสีน้ำตาลแดงขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์
 • มีแถบริ้วสีสว่างหรือดำคล้ำพาดผ่านบริเวณหน้าทั้งสองด้าน หลัง และ หาง
 • มีแก้มที่อ้วนป่องสำหรับพกพาอาหาร

วงจรชีวิต 

 • เริ่มจับคู่ผสมพันธุ์ช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลิ
 • ตัวเมียจะให้กำเนิดลูก ครอกละ 2 – 8 ตัว
 • ลูกจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นเวลา 2 เดือน และหลังจากนั้นจะจากไปหาอาหารด้วยตัวของพวกมันเอง
 • หลังจากห้าเดือนตัวอ่อนวัยก็จะเจริญเติบโตจนมีขนาดเท่ากับตัวโตเต็มวัย
 • พวกมันจะนอนยืดยาวอย่างสงบนิ่งในช่วงฤดูหนาว
 • มีชีวิตอยู่ได้ 2 ถึง 3 ปี ในป่า

นิสัย 

 • การกิน – ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง, ผลไม้ และแมลง
 • ถิ่นที่อยู่อาศัย – พวกมันอาศัยอยู่บนต้นไม้
 • หลายๆตัวจะเริ่มออกมาในเวลากลางคืน แต่พวกมันไม่ใช่สัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน

 

edit @ 11 Sep 2011 19:20:13 by BAZLiSMz

15 questions ><'

posted on 16 Aug 2011 22:19 by bazlismz
ทำการบ้านส่งอาจารย์ปิยะอรพินท์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง32101...
 
1. มัลติมีเดียคืออะไร เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลอย่างไร
 มัลติมีเดีย คือ การนำเสนอข้อมูลหลายๆรูปแบบพร้อมๆกัน เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูล คือ สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ผู้รับข้อมูลสามารถเลือกรับข้อมูลได้ ไม่ต้องเรียงลำดับ และสามารถนำไปใช้ร่วมกับการนำเสนอข้อมูลแบบอื่นๆได้ เช่น ภาพยนตร์ เกม เป็นต้น
 
2. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างไร
 เพราะ เป็นการนำเสนอที่ครอบคลุมทั่วโลก สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆได้ รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่างผู้รับข้อมูลและผู้เสนอข้อมูลได้อีกด้วย
 
3. Microsoft Powerpoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง
 ข้อความ รูปภาพ เสียง และวีดีโอ
 
4. การเชื่อมโยงภายในและภายนอก Microsoft Powerpoint แตกต่างกันอย่างไร
 การเชื่อมโยงภายใจ คือการสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังจุดหรือภาพนิ่งอื่นๆในไฟล์เดียวกัน แต่การเชื่อโยงภายนอก คือการเชื่อโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆนอกไฟล์งาน
 
5. นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมในการนำเสนอข้อมูลบ้าง
 โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ
 
6. นักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
 เว็บไซต์ เพราะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วโลก และสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
 
7. การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยแม่แบบใน Microsoft Powerpoint สามารถทำได้อย่างไร
 คลิกขวาบนพื้นที่ว่าง > ออกแบบภาพนิ่ง > แม่แบบการออกแบบแถบเครื่องมือ
 
8. การกำหนดกล่องข้อความหรือวัตถุให้เคลื่อนไหวใน Microsoft Powerpoint สามารถตั้งค่าได้ที่ใด
 คลิกขวาที่กล่องข้อความหรือวัตถุ > การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง > เพิ่มลักษณะพิเศษ
 
9. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลตัวหนังสือ หรือตัวอักษรมาอย่างน้อย 3 โปรแกรม
 1) Microsoft Powerpoint 2) Microsoft Word 3) Microsoft Powerpoint
 
10. ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน Microsoft Powerpoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอข้อมูลได้หรือไม่ อย่างไร
 ได้ โดยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอื่นๆที่นอกเหนือจากการใช้ข้อความ เช่น นำเสนอรูปภาพ กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น
 
11. เครื่องพิมพ์เป็นฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft Powerpoint หรือไม่ อย่างไร
 ไม่ เพราะ Microsoft Powerpoint เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถใช้ลักษณะพิเศษต่างๆได้ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์
 
12. Microsoft Powerpoint สามารถแทรกรูปภาพ ภาพยนต์ และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร
 ได้ โดย คลิกที่แถบเมนู เลือกรูปภาพ หรือภาพยนตร์และเสียง แล้วเลือกจากแฟ้ม เลือกรูปภาพ หรือภาพยนตร์และเสียงที่ต้องการแล้วกดแทรก
 
13. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และกราฟ ดีกว่าการนำเสนอด้วยตัวหนังสือหรือตัวอักษรอย่างไร
 เป็นการแสดงการสรุปในสิ่งที่มีจำนวนมากๆเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และยังสามารถใช้เปรียบเทียบได้ด้วย
 
14. การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Powerpoint สำหรับผู้รับข้อมูล 20 คนพร้อมกันจะต้องใช้ฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์ใดบ้าง
 Microsoft PowerPoint และ เครื่องคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ
 
15. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตัวหนังสือหรือตัวอักษร รูปภาพหรือภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน
 มัลติมีเดีย